A s s o c i a z i o n e  di  p r o m o z i o n e  s o c i a l e

v i l l a  B e m b o

vendita diretta di arte, cultura, salute, sport

Secondi

Feta vegan

Gratin di tofu e ortaggi

Verdure ripiene vegetariane

BaccalĂ  di tofu

Frittata di ceci

Tofu strapazzato

\